Regulamin

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem strony www.banknotymonety.pl.

§2

Klient wybiera towar z oferty prezentowanej na stronie internetowej www.banknotymonety.pl i składa zamówienie przez stronę, ewentualnie e-mailem lub telefonicznie. Oferta ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji na wyżej wymienionej stronie i do czasu wyczerpania zapasu danego towaru w magazynie.

§3

Cena towaru wyświetlana w opisie towaru nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i koszt dostawy.

§4

Warunkiem realizacji zamówienia jest nasze potwierdzenie dokonane e-mailem z informacją o przyjęciu zamówienia, potwierdzenie zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie na wskazany link w otrzymanej od nas wiadomości (e-mailu) oraz w przypadku płatności przelewem, wpłynięcie należnej kwoty na konto wskazane poniżej. W przypadku braku takiego potwierdzenia lub płatności zastrzegamy sobie prawo do niewysyłania towaru.

§5

W przypadku braku potwierdzenia zamówienia z naszej strony w terminie dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: biuro@banknotymonety.pl, tel.: +48 501 750 898 lub +48 601 204 965.

§6

Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.

§7

O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego towaru powiadamiamy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§8

Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych od momentu wpływu należnej kwoty na niżej wskazane konto (średni czas oczekiwania na przesyłkę 1-3 dni). W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn od nas niezależnych. Nie odpowiadamy za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie.

§9

Zamówienie zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dokładny adres (z kodem pocztowym) i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, zastrzegamy sobie prawo do niewysyłania towaru.

§10

Zamówienie zostanie zrealizowane po wpływie zapłaty na poniższy rachunek bankowy (zazwyczaj następnego dnia po dokonaniu przelewu).

Dane rachunku bankowego

Władysław Michalak
PKO Bank Polska S.A.
24 1440 1231 0000 0000 0173 5888

§11

Właściciel strony nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług i w związku z tym nie wystawia faktur VAT ani paragonów fiskalnych. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza wartość 1000 złotych, sprzedaż jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%. Klient jest zobowiązany dokonać odpowiedniego zgłoszenia we właściwym urzędzie skarbowym i zapłacić należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2010 r. poz. 649 ze zm.).

§12

Istnieje możliwość wysyłki poza granice Polski. Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę kuriera, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług międzynarodowych.

§13

Złożone zamówienie może być anulowane tylko drogą telefoniczną pod numerem tel +48 501 750 898 lub +48 601 204 965. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

§14

Przepisy ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) nie mają zastosowania do zakupów za pośrednictwem strony www.banknotymonety.pl.

§15

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:

e-mail: biuro@banknotymonety.pl
tel.: +48 501 750 898 lub +48 601 204 965 od wtorku do piątku w godz. 10.00 – 17.00.